İş gücü verimliliği

Çalışan verimliliğini ölçmek oldukça zorlu bir süreçtir. İşlem süreçleri ve karmaşıklığa katkıda bulunan farklı iş rolleri gibi faktörler bunu daha da zorlaştırabilir. Bir takım için üretken olabilecek bir davranış yada personel başka takım için olmayabilir..

Ayrıca üretkenliği oluşturan nedir ve neyi ölçmelisiniz?

Firmanız yada kurum bünyesinde zamanın nereye harcandığını, daha az üretken davranışların nasıl gerçekleştiğini anlamak için veri analizlerinden yararlanın

Staffmon üretkenlik davranışını anlayabilmeniz, bulguları analiz edebilmeniz ve ekiplerinizi gelecekte daha iyi iş sonuçları için nasıl tasarlayabileceğinizi planlayabilmeniz için öngörü sunar.

Uzak iş gücü yönetimi

Uzakta çalışanların çalışma saatleri, katılımı ve verimlilik davranışları dahil olmak üzere çalışma faaliyetlerini izleyin.

Uzak çalışanlar artık bir istisna değildir. Uzaktan çalışma, birçok organizasyonda çalışan sisteminin rutin bir parçası haline geldi ve uzaktan çalışma, sıcak masalar, esnek zaman ve hem dahili hem de harici olarak serbest çalışmayı içerecek şekilde gelişti.

Dijital bağlantılardaki ilerlemelerle ofis içinde ve dışında çalışabilmek artık ciddiye alınması gereken bir işgücüdür. Bununla birlikte, uzaktan işgücü yönetimi , şirketlerin işleyişi açısından bazı zorluklar getirmektedir.

Bu durum; Digital bağlantı cihazlarında siber güvenlik risklerini, iş/yaşam dengesinde çalışanların verim düşüklüğünü, değişen operasyonel iş akışlarını ve bunlara bağlı bir politika eksikliğini beraberinde getirmektedir.

Uzak işgücünün yükselişi, üretimin izlenmesi ve dağınık ekipler arasında verimliliği sağlama ihtiyacına artan bir odaklanma getirdi. Sadece "çalışıyorsunuz" değil, "nasıl çalıştığınızı" analiz etmek giderek daha önemli hale geldi.

Kullanıcı Etkinliği ve Çalışan İzleme

İzlemenin temel amaçları arasında çalışanların performansının ölçülmesi, yasadışı faaliyetlerin önlenmesi, hassas bilgi sızıntısının önlenmesi ve içeriden gelen tehditlerin yakalanması yer alır.

Bununla birlikte, dikkatli bir şekilde kullanılması durumunda sadece risk önlemeden çok daha fazlasını sunabilir. Buradaki zorluk, potansiyel olarak çalışan güvensizliğine neden olan bir gözetim mekanizması olarak kullanılması ve bunu şeffaflık ve işbirliği kültürünü geliştirmek için sistemde çalışanları içeren bir üretkenlik aracı olarak kullanma arasındaki dengeyi dengelemektir.

Çalışan izlemesini etkili bir şekilde uygulamak, dikkate alınması gereken bazı zorluklara sahiptir.

Staffmon çalışanları zan altında bırakmak için değil, şeffaflığı sağlamak, personeli korumak, performansı ve sistem içindeki adaleti sağlamak için kullanılmalıdır.

İçeriden Tehdit Tepiti

Bir kurumun iç ağının güvenliği, dış saldırılardan korunmak kadar önemlidir. Çalışanlar, yükleniciler ve tedarikçiler hassas verilere, IP'ye, müşteri verilerine ve daha fazlasına erişebilir. Kuruluşların verileri kötü niyetli amaçlardan korumalı, aynı zamanda güvenliği ihlal edilmiş kullanıcılar ve sadece ihmal etmeleri gerekir.

İçeriden öğrenilen tehditler, tespit edilmesi ve önlenmesi en zor olanlardan biridir.

Çalışanların üretkenliğini etkilemeden içeriden gelen tehditleri etkili bir şekilde izlemek için bir takım zorluklar vardır.

Staffmon ile ağınızda onaylamadığınız yazılımların kullanımını izleyin, Anormallikleri keşfetmek için Staffmon verilerini analiz edin.

Kaynak envanterinizi güncel tutun

İşletmeler için ağında bulunan bilgisayarlar ve bunların üzerinde çalışan lisanslı son kullanıcı yazılımlar takip edilmesi oldukça güç kaynaklardır.

Lisanssız yazılımların işletmeler içinde kullanımının ne kadar risk taşıdığını biliyoruz. Bunun yanısıra kimi zaman yüksek maliyet oluşturan lianslı yazılımlar ve bu yazılımların verimliliği işletmeler için çok önemlidir

Staffmon ile ağınızda bilgisayarlar üzerinde çalışan lisanssız yazılımları tepit eder ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Ayrıc lisans bedeli ödeyerek aldığınız yazılımların hangi çalışanlarınız tarafından ne kadar kullanıldığını tespit eder, bir sonraki lisanslama için verimlilik/maliyet analizi yaparak kullanılmayan yazılıma lisans ücreti ödememiş olursunuz.

Enlerin Tespiti

StaffMon sizlere çalışanlarınız hakkında bir puanlama sunar. Istediğiniz dönemlerde istediğiniz zaman aralığında en çok iş üreten personellerinizi tespit etmenizi sağlar.

Çalışanlarınızı tanıyın

İnsan kaynakları açısından personelin eğilimleri, ilgi duyduğu konular, çalışma alışkanlıkları önemlidir. StaffMon’ın sizlere sunduğu raporlar ile personeli bu anlamda sınıflanırabilir ve değerlendirebilirsiniz.

Departmanlar için denetim sistemi

Staffmonun kullanıcılarını departmanlara ayırarak departman/birim sorumlularının atanabilmesi ile birim yöneticileri kendi departmanlarına ait yukarıda bahsedilen bütün raporları iç denetim aracı olarak değerlendirebilir.

Kategorizasyon

Kullanılan uygulamalar ve ziyaret edilen web siteleri şirket/kurum vizyonu ve ilkeleri doğrultusunda arayüz üzerinden , kelime, url, exe bazında kategorize edilerek bilgisayar kullanımının iş, özel ve diğer kırılımlar(Sosyal medya, Alışveriş, Spor vb.) olmak üzere zamana eğrisinde sınıflandırılmasını sağlar.