Veri Toplama
Uç nokta kullanıcılarının bilgisayarlarından toplanan veriler online olması durumunda çok küçük paketler halinde sunucuda toplanır. Veri aktarımı ağınızı yormayacak şekilde tasarlanmıştır.
Çözümleme
Kullanıcı davranışı anormalliklerini tespit eder, olayları, içeriden gelenleri ve sadakatsiz çalışanları belirlemek için verilerin otomatik ve istatistiksel analizini yapar.
KAtegorizasyon
Kullanılan uygulamalar, ziyaret edilen web siteleri ve dökümanları kategorize ederek bu kategorilere göre çalışanları tanımlama yapar, süreç içerisinde tanımlamalara göre çalışan analizleri ortaya koyar.
Bildirim
Önceden yapılandırılmış ve otomatik hazırlanan raporları periyodik olarak aylık ve haftalık olarak yöneticilere e-posta ile gönderme.
Gruplama
Kullanıcıları gruplayarak daha küçük çalışma alanları oluşturabilir. Bu gruplara özel tanımlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca Çok kullanıcı desteği sayesinde ilgili grup/departmanın başındaki yöneticilerin kendi personellerini yönetmesini sağlayabilirsiniz.
Gözden Geçirme
Anahtar kelimeler ve düzenli ifadeler için tüm verileri arayın, kolay korelasyon ve birkaç tıklamayla gürültüden temizlenmiş verileri bulabilirsiniz.
Çalışma Süresi
StaffMon öğle ve kahve molaları vb. dahil olmak üzere her çalışanın iş gününün başlangıcını ve sonunu günlüğe kaydeder. Yöneticilerin ve çalışanların kendilerinin işyerindeki disiplini geliştirmelerini ve boşta kalma sürelerini azaltmalarını sağlar.
Yetkilendirme
Departman liderlerinin sorumlu oldukları departmanı izleyebilir, Ayrıca her personel kendi performans verilerine erişebilir. Her çalışan, departman veya şirkete ayrı verimlilik politikaları atanabilir - etkinliği üretken ve verimsiz olarak sınıflandırın.

Teknik Olarak

Açık Kaynak Kodu
Staffmon açık kaynak kodlu mimari üzerine herhangi bir lisans gerektiren işletim sistemi/ürün(ler) kullanılmadan güncel teknolojilerle geliştirilmiştir.
On Premise/Cloud
Hem kullanıcıların kendi iç ortamlarında (On premise) çalışabilecek hem de bulut ortamlarda hizmet verebilme (Software As A Service) modeli ile çalışabilecek bir şekilde geliştirilmiştir.
Multi Tenant
On premise ortamlarda müşterilerin birden fazla şirketi varsa (Tenant) ve verilerin gizliliği bakımından her şirket kendi verisini görebilecek şekilde çalışabilmektedir.
Docker
Uygulamalar konteynır (docker container) mimarisi ile çalışabilmektedir. Kurulum ve güncelleme maliyetleri bu sayede çok minimize tutulmaktadır.