İşletmeniz için Staffmon

Staffmon şirket veya Kurum içerisindeki bilgisayar aktivitelerini şirket ve departman yöneticilerine raporlayan personel ve yazılım davranışlarını analiz ederek eğilimleri belirleyen, çalışanların ve yazılımsal envanterin verimini artırabilecek verileri yöneticilere raporlayan yerli bir yazılım uygulamasıdır.

Staffmon görünürlük, analiz ve ilişkiler sağlayarak kullanıcı etkinliği verilerini toplar ve normalleştirir.

Çalışanlarınızın görervlerini nasıl yerine getirdiğinin ve üretkenliklerini neyin engellediğinin arkasındaki gerçek hikayeyi öğrenin.

Operasyonel süreçlerdeki yanlışları ortaya çıkarabilirsiniz.

Çalışma etkinliklerini ve davranış kalıplarını ortaya çıkarabilirsiniz.

Şirket içi zaman yönetimi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Birim ve departman bazlı çalışarak iç denetim mekanızması oluşturabilirsiniz.

Uzak çalışma için kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz.

Staffmon bilgisayarlarda kullanılan uygulamaları ve ziyaret edilen internet sitelerini kategorize ederek verimlilik ve personel eğilimleri konusunda yöneticilere farkındalık yaratır.

Yöneticilere personelin görev süresi dahilinde veya haricinde işletme kaynaklarını ne şekilde kullandığını, zamanını nasıl değerlendirdiğini, harhangi bir personelin mesai saatinin ne kadarını görevi, ne kadarını özel ihtiyaçları ile geçirdiğini, performansına göre personel listelerini, fazla mesai yapan personelin sözkonusu fazla mesaisine ne kadar gereksinim olduğu, çalışanların mesai dışında görevlerine olan extra sadakatini raporlar şeklinde sunacaktır.

Staffmon firmanız bünyesinde İş araçlarını, süreçleri ve ekipleri düzene sokmanız ve optimize etmeniz konusunda en önemli yardımcınız olacaktır.

Neler yapabileceğinizi görebilmek için Demo isteyin